Language :
« بعدیصفحه : 1 از 2

واحد فناوری و اطلاعات : راه اندازی فاز یک یکپارچه سازی کلیه اطلاعات شرکت (داده های مکانی – توصیفی – آرشیو )

جمیع داده ها اصولاً بر بانک های اطلاعاتی تمرکز دارد. یک بانک اطلاعاتی، یک مجموعه سازماندهی شده از داده ها است

ادامه خبر
نوع خبر: :  فناوری و اطلاعات   :| :: تاریخ :

واحد فناوری و اطلاعات : مکانیزه نمودن بخش استخدامی شرکت

گام دیگر در جهت تعالی بخشیدن به مکانیزه نمودن و طرح اطلاعات یکپارچه ؛ این سامنه به وب سایت اصلی شرکت متصل گردید.

نوع خبر: :  فناوری و اطلاعات   :| :: تاریخ :

واحد فناوری و اطلاعات : راه اندازی سامانه تدارکات www.mssjnc.com

پیرو یکپارچه سازی اطلاعات جامع شرکتی ؛ یکی دیگر از هدف های مشخص شده برای مکانیزه نمودن فرآیند های کاری واحد تدارکات با در اختیار گرفتن سامانه جامع تدارکات گامی دیگر در این خصوص برداشته شد .

نوع خبر: :  فناوری و اطلاعات   :| :: تاریخ :
واحد فناوری و اطلاعات : بزودی سایت به دو زبان English و Chinese فعال میشود

واحد فناوری و اطلاعات : بزودی سایت به دو زبان English و Chinese فعال میشود

بزودی سایت به دو زبان اEnglish و Chinese فعال میشود...

نوع خبر: :  اخبار شرکت   :| :  فناوری و اطلاعات   :| :: تاریخ : 22-9-1390